Daar is de veiligheidsmonitor terug: heb jij de bevraging ontvangen?

De veiligheidswatte? De veiligheidsmonitor is een enquête die elke drie jaar wordt gevoerd bij de Belgische bevolking. De laatste dateert van 2021 en in 2024 krijgen maar liefst 5.600 Oostendenaren opnieuw de kans om de bevraging in te vullen.

Je wordt gevraagd naar hoe jij veiligheid in Oostende ervaart, naar buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en de kwaliteit van ons politieoptreden. Het initiatief gaat uit van de politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen. De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van Oostende, dat o.a. zal vorm krijgen in het Zonaal Veiligheidsplan. Bekijk hier het Zonaal Veiligheidsplan voor Oostende van 2020 tot 2025.

Nieuw dit jaar is dat je de enquête online zal kunnen invullen. Burgers ontvangen een brief met een uniek toeganstoken om in te loggen op de website Veiligheidsmonitor 2024. Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. Bekijk onderaan een voorbeeld van hoe de brief eruit ziet. 

De uitnodigingen worden per post verstuurd in de week van 20 mei 2024. Bedankt alvast om de bevraging in te vullen. Jouw mening wordt op prijs gesteld. Met de resultaten kan de politie en de stad aan de slag om een nieuw zonaal veiligheidsplan op te maken voor de komende vijf jaar.

Nog vragen? Neem hieronder een kijkje in onze rubriek veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

 • Ik ontving een brief om deel te nemen aan de veiligheidsmonitor, is dat een vorm van oplichting of betreft het een echte bevraging?
  De veiligheidsmonitor is een nationale burgerbevraging die uitgaat van de politie en die peilt naar je gevoel rond veiligheid. Als je het logo op de brief ziet staan die verwijst naar de volgende website Veiligheidsmonitor 2024, dan mag je er zeker van zijn dat dit de juiste link is. Ben je toch niet zeker? Bel ons van maandag tot vrijdag op 059/307.405 of stuur een e-mail naar pz.oostende.kabinet@police.belgium.eu. Je kan ook terecht bij het callcenter in Brussel via 02/488.33.03.
 • Wat is de veiligheidsmonitor?
  Het is een driejaarlijkse burgerbevraging waarbij de politie, i.s.m. Binnenlandse Zaken en de lokale besturen peilen naar verschillende veiligheidsthema’s en het gevoel die burgers daarbij hebben.
 • Wie kan de veiligheidsmonitor invullen?
  Burgers worden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd. In totaal zullen 5.600 Oostendenaren van verschillende leeftijden (van 15 tot en met 65 jaar en ouder) de kans krijgen om de bevraging in te vullen. Heb je geen uitnodiging ontvangen, dan kan je niet deelnemen aan de bevraging.
 • Verloopt de enquête anoniem?
  Alle antwoorden worden volledig anoniem verwerkt.
 • Ik ontving een tweede brief in de post, waarom?
  Burgers die de bevraging niet online hebben ingevuld, ontvangen een tweede brief in de eerste helft van juni met de vraag om alsnog deel te nemen. Hoe meer burgers de enquête invullen, des te representatiever zijn de resultaten voor de politiezone en het stadsbestuur om mee aan de slag te gaan. 
 • Wat gebeurt er met de resultaten van de veiligheidsmonitor?
  De resultaten van de veiligheidsmonitor worden onder andere gebruikt voor de opmaak van het zonaal veiligheidsplan. Dat is een plan dat om de vijf jaar wordt opgezet tussen stad en politie en waar een aantal prioriteiten worden bepaald. Het huidige plan loopt van 2020 tot en met 2025. De resultaten van de veiligheidsmonitor 2024 zullen worden gebruikt om het nieuwe zonale veiligheidsplan vorm te geven.

Bijlagen

Gepubliceerd op maandag 13 mei 2024 9.56 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.