Gemeenschapswachten helpen files aan Konterdambruggen vermijden

De Konterdambruggen – beter bekend als de 'Blauwe Bruggen' – zijn een belangrijke verbinding tussen Oostende en Bredene. Als de bruggen afgesloten worden en bestuurders weigeren de omleiding te volgen, zorgt dit voor files. Stad Oostende zet hiervoor de gemeenschapswachten in.

Stad Oostende wil komaf maken met de files aan de Konterdambruggen en is al enkele maanden op zoek naar oplossingen om een einde te maken aan het dagelijks stilstaand verkeer eenmaal de bruggen omhoog worden geplaatst. Essentieel om files te vermijden, is dat bestuurders de voorziene omleiding via de Camerlinkstraat volgen.

Een oplossing voor de “Blauwe Bruggen”

De Konterdambruggen openen niet op vaste tijdstippen, wat vooraf geprogrammeerde systemen onbruikbaar maakt. Stad Oostende heeft daarom in samenwerking met Haven Oostende een elektronisch programma geïnstalleerd dat een signaal uitzendt naar de gemeenschapswachten van de Stad. Die komen dan ter plaatse om autobestuurders aanwijzingen te geven over de omleiding.

De vrije en vlotte toegang tot de (achter)haven is van groot belang voor het economisch weefsel in Oostende, vandaar dat de bruggen vlot open en toe moeten kunnen. Het is niet steeds te voorspellen wanneer de bruggen open gaan. De nieuwe samenwerking tussen de Stad en Haven Oostende, is daarom een goede oplossing.

Het systeem werkt als volgt: op het moment dat een schip de Konterdambruggen nadert, worden de gemeenschapswachten door Haven Oostende op de hoogte gebracht. Dit gebeurt via een automatische drukknop die in verbinding staat met de permanentietelefoons bij de dienst gemeenschapswachten. Vervolgens begeven de gemeenschapswachten zich ter plaatse en geven zij aanwijzingen aan de bestuurders.

Testfase met goede resultaten

De testfase is op dit moment nog volop aan de gang maar de eerste resultaten tonen aan dat het inzetten van de gemeenschapswachten ervoor zorgt dat de bestuurders meer dan voordien de aangeduide omleiding volgen.

Het is belangrijk dat mensen de omleiding volgen. Door te blijven staan aan de geopende bruggen, ontstaan er files waardoor er soms een complete stilstand is tot op het Kennedyrondpunt. Het Kennedyrondpunt en de Ringlaan zijn bovendien een belangrijke verbinding naar het AZ Damiaan. Elke seconde dat de MUG wint, kan een leven redden. doorrijden.

Enkel sensibilisering is niet voldoende

De eerste evaluatie heeft aangetoond dat niet elke bestuurder de aanwijzingen van de gemeenschapswachten wil volgen. Meer nog, soms krijgen ze te maken met agressie en verwensingen. Daarvoor zal samengewerkt worden met de Lokale Politie Oostende, die de gemeenschapswachten zal ondersteunen. Wie de omleiding niet volgt, negeert een bevel van een bevoegd persoon, wat automatisch tot een proces-verbaal zal leiden.

De Stad Oostende zal de controle verhogen tijdens de zomermaanden, zodat ook bezoekers aan de stad aangespoord worden om de omleiding te volgen.

Gepubliceerd op woensdag 3 februari 2021 8.39 u.