Reserveer je plek

Reserveer je plek

In Oostende wordt er deze zomer opnieuw met een systeem van aanmeldingen voor het strand gewerkt. Vooraf aanmelden zal enkel nodig zijn op de drukste dagen en alleen op de drie drukste stranden van Oostende: het Klein Strand, het Groeistrand en het Groot Strand (tot aan Venetiaanse Gaanderijen).

Het zomerplan is nog niet in werking getreden. Tot dan dien je geen plek te reserveren op het strand. Van zodra dit het geval is, zal dit hier aangekondigd worden.