Recherche (Opsporingspolitie)

Recherche (Opsporingspolitie)

Hoofdthemas

De dienst recherche

De dienst recherche (opsporingspolitie) werkt in tweede lijn op een aantal criminaliteitsfenomenen, prioriteiten en/of misdrijven.  De kerntaken bestaan uit:

  • Verder zetten van onderzoek dat vnl. bij de afdeling interventie wordt opgestart via aanvankelijke vaststellingen, en uitmondt in complexe of omvangrijke onderzoeken
  • Opstarten van gespecialiseerde onderzoeken op eigen initiatief en/of in opdracht van de gerechtelijke overheid.

Verschillende secties

De dienst recherche bestaat op vandaag uit een aantal secties, die elk hun eigen werkveld kennen:

  • de sectie "drugs" behandelt in hoofdzaak dossiers inzake verdovende middelen en meer bepaald de (groot)handel in verdovende middelen
  • de sectie "misdrijven tegen personen" behandelt de complexe dossiers inzake misdrijven tegen de personen (doodslag, zware slagen, ….) evenals dossiers inzake mensenhandel en -smokkel. Daarnaast volgen zij een aantal persoonsgebonden fenomenen op.
  • de sectie "vermogenscriminaliteit" behandelt de diverse vormen van diefstallen (geweld/bedreiging, rondtrekkende dadergroepen actief binnen de PZ, georganiseerde gauwdiefstallen, multiple diefstallen door lokale verdachten) evenals financiële onderzoeken, al dan niet als basis voor onderliggende misdrijven;
  • de sectie "jeugdcriminaliteit" behandelt de strafrechtelijke dossiers waarin voornamelijk minderjarigen betrokken zijn (zowel als verdachte als slachtoffer) met een extra focus op zedengerelateerde dossiers.
  • een ondersteunende LCCU-eenheid die verder moet evolueren van het pure uitlezen van hard -en software naar opvolging/onderzoek van misdrijffenomenen waarbij computers/internet worden gebruikt (zogenaamde cybercrime). Klik hier en ontdek hoe jij je hier tegen kan beschermen.

Contact