Recherche (Opsporingspolitie)

Recherche (Opsporingspolitie)

Hoofdthemas

De dienst recherche

De dienst recherche (opsporingspolitie) werkt in tweede lijn op een aantal criminaliteitsfenomenen, prioriteiten en/of misdrijven.  De kerntaken bestaan uit:

  • Verder zetten van onderzoek dat vnl. bij de afdeling interventie wordt opgestart via aanvankelijke vaststellingen, en uitmondt in complexe of omvangrijke onderzoeken
  • Opstarten van gespecialiseerde onderzoeken op eigen initiatief en/of in opdracht van de gerechtelijke overheid.

Verschillende secties

De dienst recherche bestaat op vandaag uit een aantal secties, die elk hun eigen werkveld kennen:

  • de sectie "drugs" behandelt in hoofdzaak dossiers inzake verdovende middelen en meer bepaald de (groot)handel in verdovende middelen
  • de sectie "misdrijven tegen personen" behandelt de complexe dossiers inzake misdrijven tegen de personen (doodslag, zware slagen, ….) evenals dossiers inzake mensenhandel en -smokkel. Daarnaast volgen zij een aantal persoonsgebonden fenomenen op.
  • de sectie "vermogenscriminaliteit" behandelt de diverse vormen van diefstallen (geweld/bedreiging, rondtrekkende dadergroepen actief binnen de PZ, georganiseerde gauwdiefstallen, multiple diefstallen door lokale verdachten) evenals financiële onderzoeken, al dan niet als basis voor onderliggende misdrijven;
  • de sectie "jeugdcriminaliteit" behandelt de strafrechtelijke dossiers waarin voornamelijk minderjarigen betrokken zijn (zowel als verdachte als slachtoffer) met een extra focus op zedengerelateerde dossiers.
  • een ondersteunende LCCU-eenheid die verder moet evolueren van het pure uitlezen van hard -en software naar opvolging/onderzoek van misdrijffenomenen waarbij computers/internet worden gebruikt (zogenaamde cybercrime). Klik hier en ontdek hoe jij je hier tegen kan beschermen.

Contact

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.