Diensten

Ben je op zoek naar een specifieke dienst die je wil contacteren? Dan vind je hier een handig overzicht en een woordje uitleg van hun takenpakket.

Korpschef

De korpschef staat aan het hoofd van het korps. Onder hem vallen de beide directies operaties en beheer maar ook:

 • Dienst intern toezicht
 • Preventieadviseur

De korpschef kan je bereiken via zijn kabinet. (link)

Operaties

Deze diensten bestaan volledig of hoofdzakelijk uit politiemensen hebben en vallen onder de directeur operaties. De directeur operaties kan je bereiken via het kabinet. (link)

 • Interventie
  • Interventieploegen
  • Onthaal & Aangifte
  • Milieuhandhaving
  • Verkeershandhaving
 • Recherche (Opsporingspolitie)
 • Coördinatie
 • LIK
 • Wijkpolitie
  • Sociale cel
 • Slachtofferbejegening

Binnen de operationele diensten zijn er twee diensten die zich buiten het politiecommissariaat bevinden:

 • Site klokhof
 • Wijkkantoren (link naar wijkpolitie of ‘vind je wijkinspecteur’)

Beheer

Deze diensten staan in voor de ondersteuning van de operationele diensten en vallen onder de directeur beheer. De directeur beheer kan je bereiken via het kabinet. (link)

 • Beleid en kabinet
 • Management van middelen
  • Economaat
  • Financiën
 • Personeelsdienst (HR)
 • Juridische dienst
 • ICT

Opgelet: Alle inkomende en uitgaande telefoongesprekken van de Lokale Politie Oostende worden geregistreerd en opgenomen conform de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 13 februari 2001.