Preventieadviseur

Preventieadviseur

Hoofdthemas

De preventieadviseur heeft als taak het welzijn van de eigen werknemers te bevorderen. Dit doet hij door het verstrekken van adviezen aan werkgever, leidinggevenden, comité Preventie & Bescherming op het Werk en werknemers. De preventieadviseur is neutraal en werkt onafhankelijk.

Welzijn op het werk beslaat de volgende domeinen:

  • Arbeidsveiligheid
  • De bescherming van de gezondheid van de werknemer
  • Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Ergonomie
  • Arbeidshygiëne
  • De verfraaiing van de arbeidsplaatsen
  • De maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu

De preventieadviseur werkt nauw samen met deskundigen van zowel binnen als buiten de politiezone.

Contact