Preventieadviseur

Preventieadviseur

Hoofdthemas

De preventieadviseur heeft als taak het welzijn van de eigen werknemers te bevorderen. Dit doet hij door het verstrekken van adviezen aan werkgever, leidinggevenden, comité Preventie & Bescherming op het Werk en werknemers. De preventieadviseur is neutraal en werkt onafhankelijk.

Welzijn op het werk beslaat de volgende domeinen:

  • Arbeidsveiligheid
  • De bescherming van de gezondheid van de werknemer
  • Psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
  • Ergonomie
  • Arbeidshygiëne
  • De verfraaiing van de arbeidsplaatsen
  • De maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu

De preventieadviseur werkt nauw samen met deskundigen van zowel binnen als buiten de politiezone.

Contact

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.