Politiezones Oostende en Kouter zetten jarenlange samenwerking in de kijker

Politiezones Oostende en Kouter zetten hun jarenlange samenwerking nadrukkelijk in de kijker. De korpschefs en burgemeesters van beide zones kregen samen met de pers een inkijk in wat die positieve samenwerking precies omhelst.

De bovenlokale samenwerking tussen verschillende politiezones van de Middenkust en Kouter ontstond intussen meer dan twintig jaar terug. Zo beschikt Oostende over meerdere ziekenhuizen en werden slachtoffers van bijvoorbeeld een verkeersongeval in een andere politiezone tot in een Oostends ziekenhuis gebracht. Elke zone hanteerde hierbij een eigen benadering van de feiten en opvolging van de slachtoffers of betrokkenen. De korpschefs van Oostende, Kouter, Bredene/De Haan en Middelkerke besloten daarop om een eerste samenwerking op poten te zetten en deze afhandeling te harmoniseren. Dat draaide goed uit en de korpschefs zochten ook andere vlakken waar samenwerking mogelijk was.

Mooi resultaat
De samenwerking omhelst vandaag meerdere onderdelen. Zo slaan de politiezones van Middenkust en Kouter de handen in elkaar in het kader van slachtofferbejegening, het leveren van bijstand, de inzet van het Oostendse bijzonder bijstandsteam, aangiftes van zedenfeiten en veel meer. Ook de gezamenlijke training tussen Oostende en Kouter met betrekking tot geweldsbeheersing zit hierin vervat. “De training geweldbeheersing met of zonder vuurwapen moet een politiecollega die geconfronteerd wordt met een gevaarlijke situatie in staat stellen om deze met minimale dwang of geweld en maximale veiligheid op te lossen”, schetst korpschef Philip Caestecker van PZ Oostende. “Zo’n training bestaat onder meer uit arrestatie- en zelfverdedigingstechnieken, en schiet- en tactische oefeningen. Op papier lijkt het eenvoudig om zones zomaar samen te laten trainen, maar er gaat een gedegen voorbereiding aan vooraf, zowel qua planning als inhoudelijk.” De trainingen werden gezamenlijk met de monitoren van beide zones geharmoniseerd en ingeoefend. “Elke training zijn er collega’s en monitoren van Kouter en Oostende samen aanwezig. Onze samenwerking betekent dat de trainingen op een uniforme manier verlopen en dat kennis en inzichten vlot worden gedeeld. Er is een ruime poule van monitoren en iedereen kan gebruik maken van de topinfrastructuur in de Oostendse traingssite Klokhof.”

Investeren en samenwerken
Burgemeester Bart Tommelein van Oostende onderstreept het belang van samenwerking en training. “Helaas valt geweld tegen politiediensten nog te vaak voor, waardoor trainingen op geweldbeheersing en zelfverdediging absoluut noodzakelijk blijven.  Om in die trainingen te voorzien, moet de overheid blijven investeren. Niet alleen in personeel, maar ook in materiaal en infrastructuur. De site Klokhof in Oostende is uniek omwille van de verschillende disciplines die tegelijk kunnen beoefend worden in een modern decor. Stad Oostende blijft investeren in de lokale politie, maar een goeie samenwerking met de buurgemeenten is evenzeer belangrijk om criminaliteit en overlast ten gronde aan te pakken – het politiewerk stopt niet aan een gemeentegrens.” Frank Casteleyn, burgemeester van Jabbeke en voorzitter van de politieraad van PZ Kouter, beaamt. “Adequate trainingen geweldbeheersing in een daartoe perfect uitgebouwde infrastructuur zijn van levensbelang voor de politiemensen die met reële gevaarsituaties geconfronteerd worden.”

Positieve evaluatie
Het bijzonder bijstandsteam van PZ Oostende, bekend onder de naam Thor, staat daarenboven steeds paraat om bijstand te geven bij specifieke interventies. Het gaat dan om situaties die een bijzondere risicograad met zich kunnen meebrengen en waar gerichte technieken en/of bijzondere middelen moeten ingezet worden. Dit gebeurt zowel binnen Oostende als in andere – daartoe verzoekende – politiezones. “De samenwerking wordt op verschillende vlakken steeds als erg positief ervaren. Het recente initiatief met betrekking tot de training geweldsbeheersing, kreeg in 2022 een positieve evaluatie”, benadrukken Philip Caestecker en collega-korpschef Kris Depovere van PZ Kouter. “Net daarom willen we dit vandaag graag in de kijker zetten. We blijven intussen onverminderd verder onderzoeken op welke andere vlakken samenwerkingen mogelijk zijn.”

Gepubliceerd op zaterdag 3 juni 2023 12.06 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.