Politievoertuigen krijgen battenburgpatroon én Ensoriaans extraatje

De Oostendse politievoertuigen zullen net wat meer bekijks hebben. Elk nieuw voertuig – auto’s en moto’s – krijgt namelijk het opvallende geel-blauwe battenburgpatroon in plaats van de klassieke oranje-blauwe striping. “We anticiperen op een wetswijziging die eraan zit te komen”, stellen korpschef Philip Caestecker en waarnemend burgemeester Kurt Claeys. Opvallende extra: op de achterramen pronkt ook de beeltenis van kunstschilder James Ensor.

Al jaar en dag rijden de operationele politiediensten rond in hoofdzakelijk witte voertuigen met de welbekende oranje en blauwe markeringen. Daar komt gaandeweg een eind aan. Elk nieuw voertuig dat de politiezone in dienst neemt, zal worden uitgerust met het battenburgpatroon. Dat zijn markeringen bestaande uit gele en blauwe blokken die een soort schaakbord vormen. Het concept bestaat al sinds de jaren negentig in bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland, en vond de voorbije jaren meer en meer ingang in Europa. Leuk weetje: de naam battenburg verwijst naar een van oorsprong Britse cakevorm met binnenin datzelfde schaakbordpatroon.

Zichtbaarheid
Nu zal ook Politie Oostende het battenburgstriping op de voertuigen laten aanbrengen. “Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat het schaakpatroon het meest en verst zichtbaar zijn. Je kan de hulpverleningsvoertuigen al van op zo’n 500 meter zien. Een interventievoertuig opmerken, is voortaan een ‘piece of cake’”, knipoogt korpschef Philip Caestecker. “Alle operationele auto’s - tenzij anoniem - die we voortaan aankopen, krijgen meteen het battenburgjasje aangetrokken. Momenteel hebben we één Volkswagen Tiguan en vier Mercedes Vito-combi’s in dienst.” Ook nieuwe motorfietsen krijgen gaandeweg het battenburgpatroon.

Bedachtzaam investeren
Belangrijk om op te merken is dat de oudere politievoertuigen die nu in dienst zijn de klassieke oranje-blauwe bekleding voorlopig behouden. “Het veiligheidsaspect – zien en gezien worden – is o zo belangrijk, zowel voor politie als voor burgers. Het is zo dat de nieuwe battenburgbestickering nog niet verplicht is, maar een wettelijk kader komt eraan”, voegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys eraan toe. “We anticiperen op de toekomst. Oudere auto’s worden gefaseerd vervangen en zullen op termijn allemaal hetzelfde patroon krijgen. Het is dan ook logisch en verstandig om enkel de nieuwe voertuigen in battenburg te voorzien. Daar hangt een financieel voordeel aan vast. De nieuwe bestickering meteen uitvoeren kost iets minder dan 4.000 euro per auto. Maar als je bij nieuwe auto’s eerst nog de klassieke oranje-blauwe patronen zou aanbrengen én weer moet laten verwijderen omwille van de op til zijnde wetswijziging, is dat een onnodige extra kost van nog eens 2.500 euro. Kortom: wij springen slim om met de financiën.”

Politie en Ensor ‘Waken in Oostende’
Politie Oostende laat tegelijk het feestjaar rond James Ensor niet zomaar passeren. Op de achterramen van de meeste politievoertuigen pronkt het bekende ‘Zelfportret met Bloemenhoed’ (1883) tegen de achtergrond van ‘Daken in Oostende’ (1884). “De slagzin ‘Waken in Oostende’ is dan ook een referentie naar dat laatste werk”, aldus de korpschef. Kijk, James Ensor was best een buitenbeentje, kende zelfspot en was gefascineerd door het Ostêns dialect. Hij past bij het beeld van wie de Oostendenaar en onze zone eigenlijk zijn: rechtdoorzee. Politie vervult in Oostende ook een ambassadeursrol. Tot slot bestaat onze job erin om mensen te verbinden en via dialoog conflicten op te lossen. Kunst heeft hetzelfde doel: je kan iets mooi of lelijk vinden, maar het is net het hebben van een mening dat mensen verbindt. We hopen met dit initiatief de nieuwsgierigheid van de burger te wekken en de dialoog aan te wakkeren.”


Wist je dat... we verschillende initiatieven ondernemen in kader van het James Ensor-jaar? Kom er alles over te weten op onze website.

Gepubliceerd op maandag 8 juli 2024 15.45 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.