Politie stelt 21 plaatsverboden op tegen onruststokers in uitgaansbuurt

Na enkele opstootjes in de uitgaansbuurt de afgelopen weken stelde de politie 21 plaatsverboden op tegen de onruststokers. Het gaat daarbij om steeds dezelfde personen die telkens weer zorgen voor overlast. Ze mogen de uitgaansbuurt een maand lang niet betreden. Plaatsverboden zijn prima stok achter de deur tegen zij die elke keer opnieuw de openbare orde in het gedrang brengen.

Aangenaam en veilig uitgaan: dat is de continue doelstelling van de stads- en politiediensten. “Het blazoen van de Oostendse uitgaansbuurt werd de afgelopen jaren flink opgepoetst”, zegt burgemeester Bart Tommelein. “We blijven waakzaam voor verschillende vormen van overlast en specifieke problemen. De politie stelt zich steeds aanspreekbaar op in de buurt van de Langestraat en springt snel bij waar en wanneer nodig. Ook de stadsdiensten leveren inspanningen om het uitgaan zo tof mogelijk te maken. Helaas stellen we vast dat er een beperkt aantal personen regelmatig opnieuw voor keet zorgen en het uitgaansplezier voor anderen vergallen. Dat pakken we aan de hand van plaatsverboden meteen aan.”

Wanneer?
“Een schermutseling in de uitgaansbuurt valt nooit volledig uit te sluiten, maar het is daarom des te belangrijker om kort op de bal te spelen”, opent korpschef Philip Caestecker. “Wanneer er bepaalde feiten worden gesteld – bijvoorbeeld het verstoren van de openbare orde, diefstal of slagen en verwondingen – kunnen we een proces-verbaal opmaken. In sommige gevallen is het mogelijk over te gaan tot bestuurlijke opsluiting, zoals bij weerspannigheid of ernstig openbare dronkenschap. Maar we houden nog een stok achter de deur tegen personen die herhaaldelijk voor overlast zorgen: een plaatsverbod. Daarmee mogen ze een maand lang een betreffende zone niet betreden op straffe van bestuurlijke opsluiting en een GAS-boete. Ook de wijk Hazegras, fuiven, evenementen en strandbars zijn dan verboden terrein. Deze zomer maakten we 21 plaatsverboden op naar aanleiding van schermutselingen in de uitgaansbuurt. Eerder dit jaar, in april, vaardigden we al twee gelijkaardige verboden uit.” Voor de volledigheid: in 2019 traden 23 verboden in voege tegen zeventien personen, in de zogenaamde coronazomers 2020 en 2021 ging het over negen en één verboden.

Opmaak
Een plaatsverbod wordt niet lukraak opgemaakt. De politiediensten stellen een dossier samen op basis van de tussenkomsten. Daarop kan de betrokkene het dossier inkijken en krijgt die het recht om verweer in te dienen. Pas daarna wordt het verbod betekend door de burgemeester en treedt het in voege. Een plaatsverbod kan nog twee keer verlengd worden met telkens één maand. “Of zo’n verbod het overlastprobleem niet verlegd? Neen”, is de korpschef duidelijk. “Het gaat steevast om individuen die specifiek in de uitgaansbuurt confrontaties en conflicten opzoeken. Problemen die ze in pakweg een doorsnee woonwijk niet kunnen veroorzaken. Sterker nog: we hebben weet van personen die door zo’n plaatsverbod hun leven weer op de rails krijgen, en fris en monter terug aan het werk of naar school gaan.”

Constructief
Naast het kordaat optreden tegen overlast, werkt de stad op een gestructureerde manier verder aan een positief uitgaansbeleid. “Zo zetten we onze schouders onder het charter ‘Quality Nights’, dat streeft naar de vermindering van risico's in het uitgaansleven. En deze zomer tekenen ook de infocoaches present van Flowgent, een organisatie gespecialiseerd in het organiseren van openbare evenementen en ‘crowd control’. De coaches maken contact met het uitgaanspubliek, vervullen een preventieve functie en staan in nauw contact met onze politiemensen”, onderstreept Maxim Donck, schepen bevoegd voor het uitgaansbeleid. “Belangrijk is ook het overleg met de lokale horecaondernemers en jongeren. Door alle betrokken partijen te laten samenwerken, kunnen we als stad een mooi uitgaansverhaal schrijven.”

Downloads

Gepubliceerd op woensdag 24 augustus 2022 15.49 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.