Politie Oostende start zoektocht naar twee nieuwe wijkkantoren

Politie Oostende start een zoektocht naar twee nieuwe wijkkantoren. Om geschikte panden te vinden, trekt de politie de publieke huur- en koopmarkt op. “Dit project bewijst eens te meer dat we blijven investeren in de politie en algemene veiligheid, met meer blauw op straat en vlot bereikbare wijkinspecteurs en -kantoren”, benadrukt burgemeester Bart Tommelein.

Sinds 2021 vernieuwt Politie Oostende de wijkwerking. Zo smolten van de Vuurtorenwijk en het stadscentrum samen tot één vlot draaiend geheel, en tekenen inspecteurs present in ontmoetingscentrum De Ballon. Met deze vernieuwingsoperatie wil Politie Oostende nog vlotter inspelen op maatschappelijke tendensen. Om die lijn door trekken naar andere wijken en om de werking verder te moderniseren, trekt de politie nu de markt op. Concreet wordt gezocht naar twee panden om in te vullen als kantoren voor enerzijds Wijk Noord – zeg maar het stadscentrum en Vuurtorenwijk samen – en anderzijds Wijk West, een samentrekking van de wijkdiensten Mariakerke, Raversijde en Westerkwartier. 

Zoektocht naar ruimte
“Waarom we op zoek gaan naar nieuwe onderkomens? Simpel: ruimte. Kijk, we willen onze wijkwerking voor alle Oostendenaars en bezoekers verder optimaliseren. De locatie van Wijk Noord in het stadhuis is beperkt in omvang. Hetzelfde wat betreft ons kantoor in de wijk Westerkwartier, op het Sint-Catharinaplein. Omdat wijken Westerkwartier enerzijds en Mariakerke-Raversijde anderzijds zullen samensmelten tot Wijk West, zal ook het huidige kantoor van die laatste in de Sint-Amandsberglaan onvoldoende ruimte bieden voor alle collega’s”, legt korpschef Philip Caestecker uit. “Belangrijkste uitgangspunt in onze nieuwe zoektocht: de kantoren moeten centraal in de wijk liggen en voldoende parkeergelegenheid bieden voor zowel de bezoekers als onze dienstvoertuigen.” De politie wil er ook makkelijk kantoren, een wachtruimte, en verhoor- en vergaderlokalen kunnen inrichten. Een interne oefening leert alvast dat de politie zowel voor West als voor Noord om en bij de 560m² aan totale vloeroppervlakte nodig heeft. Voor meer details kan je contact opnemen via pz.oostende.kabinet@police.belgium.eu. “De zoektocht is niet simpel, maar bij Politie Oostende hebben we al meer grote uitdagingen tot een goed einde gebracht”, knipoogt de korpschef. 

Ook particulieren
De oproep naar geschikte panden richt zich naar immokantoren. Maar ook particulieren die in het bezit zijn van een gebouw met potentieel mogen met de politie contact opnemen. Zowel kopen als huren is bespreekbaar. “Het mag duidelijk zijn: we blijven verder investeren in politie en algemene veiligheid. Dit project is daarvan het bewijs. De inwoners moeten snel en vlot bij hun wijkinspecteur kunnen geraken en dan is een goed wijkkantoor natuurlijk essentieel”, onderstreept burgemeester Bart Tommelein. Het schepencollege keurde de marktbevraging alvast goed. Alle ingediende voorstellen zullen beoordeeld en besproken worden zonder dat er op dat moment al engagementen worden aangegaan. Deze zullen een onderdeel uitmaken van een afzonderlijke te nemen beslissing. De bevraging loopt tot 1 maart.

Gepubliceerd op maandag 29 januari 2024 15.46 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.