Politie Oostende maakt resultaten fietslichtcontroles bekend

Met ingang van het winteruur kondigde Politie Oostende opnieuw regelmatige controles aan op het correct gebruik van fietsverlichting. De resultaten daarvan zijn nu bekend. In december en januari werden dertien controles uitgevoerd met in totaal 162 opgestelde pv’s. “Het merendeel van de overtredingen is te wijten aan technische defecten, die nochtans makkelijk te verhelpen zijn.”

In de afgelopen maanden december en januari voerde Politie Oostende op regelmatige basis over heel het grondgebied controles uit op het correct gebruik van fietsverlichting. In totaal werden over dertien acties maar liefst 1.936 fietsers gecontroleerd verspreid – het hoogste aantal ooit. Het resultaat: 76 processen-verbaal en 86 zogenaamde jongeren-pv’s voor wie jonger is dan 16 jaar. Die laatste worden daarbij uitgenodigd voor een les verkeer bij de politie. In december controleerde de politie 1.074 fietsen, goed voor 113 overtredingen. In januari tellen we 862 gecontroleerde fietsen met 49 overtredingen als som. Daarnaast vielen er binnen het totaal nog zeven andere verkeersovertredingen te noteren. Alles bij elkaar besteedde de dienst verkeershandhaving met de steun van de wijkpolitie 68 diensturen aan deze controles.

Technische oorzaak
In 2018 waren er nog 165 pv’s, in 2019 zakte dat naar respectievelijk 115 stuks, en vorig jaar naar 82 dossiers. Belangrijke kanttekening hierbij is dat er toen minder fietsers werden gecontroleerd dan in de voorbije periode. “Onze mensen stellen regelmatig vast dat het niet of verkeerd gebruik van fietsverlichting een gevolg is van nonchalance of een vergetelheid. ‘Oeps, ik ben mijn lichtjes thuis vergeten’, is een vaak gehoord excuus”, duidt korpschef Philip Caestecker. “Sommige fietsers monteren hun verlichting ook gewoonweg verkeerd, bijvoorbeeld door het lampje naar de grond te richten of het zicht te belemmeren door het bagagerek vol te stouwen. Maar het merendeel van de overtredingen kent een technische oorzaak: niet zozeer kapotte dynamo’s, wel lege batterijen van fietslampjes.” Nochtans kan dat makkelijk verholpen worden, benadrukt de politie. “Doe tijdig nazicht van je fietsverlichting en neem reservebatterijen of -lichtjes mee”, vervolgt korpschef Caestecker. “Ook ouders kunnen ten aanzien van hun kinderen een belangrijke rol spelen, door af en toe de verlichting te checken. Op die manier leer je ook verantwoordelijkheid aan.”

Rechten en plichten
Burgemeester Bart Tommelein nam de cijfers mee onder de loep. “We willen van Oostende dé fietsstad van Vlaanderen maken. Daarom zetten we zowel in de binnenstad als in de wijken vol in op infrastructuur. Ga maar eens na: de inrichting van fietsstraten en comfortabele stallingen, kindvriendelijke routes en tal van veilige fietsverbindingen met aangepaste tunnels en bruggen, zoals onder andere in de Elisabethlaan. Ook sensibilisering is een taak van de overheid. Maar naast de inspanningen van de stad moeten fietsers zich aan de wegcode houden en hun verantwoordelijkheid nemen. Daarom juich ik de inspanningen van de politie toe, die als doel hebben te wijzen op de rechten en plichten van alle weggebruikers.” 

Reflex
“Ervaring leert dat er preventie moét zijn, maar dat alles staat of valt met degelijke handhaving”, stellen de burgemeester en korpschef unisono. “We moeten ertoe komen dat het aanzetten van je fietslicht de normaalste zaak van de wereld is, het hele jaar door. Want of het nu donker is in de winter of in de zomer: dat maakt geen verschil. Een correct fietslicht, dat zichtbaar is op een afstand van honderd meter, kan ongevallen en fysieke letsels voorkomen, en zelfs levens redden.” De Oostendse politie werkt ook mee aan verschillende preventieve acties, zoals de fietsexamens bij kinderen van het zesde leerjaar en voordrachten over verkeersveiligheid in het middelbaar.

Gepubliceerd op woensdag 16 februari 2022 17.45 u.