Operaties

Operaties

Hoofdthemas

Deze diensten bestaan volledig of hoofdzakelijk uit politiemensen hebben en vallen onder de directeur operaties. De directeur operaties kan je bereiken via het kabinet. De site klokhof en de wijkkantoren bevinden zich buiten het politiecommissariaat.