Nieuw 'Actieplan Torhoutsesteenweg' drukt overlast de kop in

Criminaliteit en overlast in de Torhoutsesteenweg en rondom het MacLeodplein kordaat aanpakken. Dat is de opzet van een gloednieuw actieplan waarbij Politie Oostende en Stad Oostende intens met elkaar zullen samenwerken. “Dankzij deze structurele en gecoördineerde aanpak bieden we complexe problemen het hoofd, en maken we werk van een leefbare en veilige wijk”, benadrukken burgemeester Bart Tommelein en korpschef Philip Caestecker. 

De Torhoutsesteenweg en directe omgeving kennen een concentratie van specifieke problemen. Denk daarbij aan sluikstorten, middelengebruik en -handel, leegstand, huisjesmelkerij, bouwovertredingen, illegaliteit en verschillende vormen van overlast. Dit komt het algemene beeld van de buurt niet ten goede en zorgt voor frustraties bij bewoners, ondernemers en alle Oostendenaars. In het verleden werden al operaties op het terrein uitgevoerd, zoals de actie tegen illegaal verblijf eind oktober (zie persbericht van 27 oktober 2023) en de bekende SHOP-acties. Alleen gaan de veiligheidsdiensten nu nog een stap verder. “We merkten dat onze politiediensten enerzijds en de stadsdiensten anderzijds vaak rond dezelfde problematieken samenwerken. Veel van die problemen zijn dan nog eens met elkaar verweven. Wel, op een bepaald moment moet je de koppen bij elkaar steken en werk maken van een gecoördineerde aanpak. Dat is wat nu gebeurt met het nieuwe ‘Actieplan Torhoutsesteenweg’: politie- en stadsdiensten die samen werk maken van een betere, mooiere en meer leefbare buurt", benadrukt Tommelein.

Manier van werken
Concreet worden alle vormen van overlast en criminaliteit in kaart gebracht, en gebeurt er een analyse van alle meldingen die via het platform O-punt worden gemaakt. Daarna stellen de diensten zowel preventieve als reactieve maatregelen op, en wisselen politie en stad onderling informatie uit. Naargelang hun expertise treden de bevoegde diensten op en, na verloop van tijd, worden alle acties onder de loep genomen. "Naast de reguliere interventiepolitie worden ook recherche, de wijkpolitie en verkeersdienst ingezet. Vanuit de stad gaat het over de diensten Veiligheid en Handhaving. Ook welzijnsorganisaties verlenen hun medewerking, net als het Parket West-Vlaanderen, de douane en de federale dienst Vreemdelingenzaken", onderstreept Maxim Donck als schepen bevoegd voor Handhaving.

Enkele voorbeelden
Korpschef Philip Caestecker geeft enkele gerichte voorbeelden. “Onze wijkpolitie en de stadsdienst zullen lokale handelaars sensibiliseren over de ophaling van bedrijfsafval, maar er staan ook avondacties en acties met verborgen camera’s gepland tegen sluikstorten. Terwijl de straathoekwerkers en stadsmariniers preventief werk leveren rond illegaliteit, treden wij op met gerichte controleacties tegen mensen zonder geldige verblijfspapieren. Ook inzake druggebruik en -handel komen er gerichte controles en acties.” Rond onder andere leegstand, parkeeroverlast, huisjesmelkerij en bouwovertredingen slaan de politie en stad de handen fors ineen. De SHOP-acties, gericht tegen oneerlijke handelspraktijken, worden in dit nieuwe actieplan ingekapseld. 

Januari
“Het doel van dit nieuwe actieplan is overduidelijk”, benadrukken Tommelein en Caestecker. “We investeren in een veilige, welvarende en leefbare buurt. Deze intensieve samenwerking tussen verschillende partners vergt een serieuze inspanning, maar we zijn overtuigd van de positieve gevolgen. Op geregelde tijdstippen worden de genomen maatregelen en resultaten gebundeld, geëvalueerd en gecommuniceerd. Een burgemeestersbesluit laat trouwens ook toe dat er systematische identiteitscontroles door de politie uitgevoerd kunnen worden en ondersteunt deze aanpak. Het Actieplan Torhoutsesteenweg treedt al in januari in werking.”

Downloads

Gepubliceerd op donderdag 28 december 2023 16.07 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.