Nieuwe SHOP-actie in samenwerking met andere instanties

Onlangs organiseerde de politie van Oostende, in samenwerking met verschillende partners, een SHOP-actie.

Daarbij worden handelszaken gecontroleerd op verschillende inbreuken: nepproducten, fraude, in- en uitschrijven personeel, voldoen aan de hygiëne- en voedselrichtlijnen…

Ook een aantal foorkramen op de ‘Oktoberfoor’ werden gecontroleerd. Daar lag de nadruk op onder meer namaakproducten.

De controle van 14 handelszaken en foorkramen resulteerde alvast in één sluiting van een handelszaak. Daarnaast werden ook de volgende inbreuken vastgesteld door de verschillende instanties:  

 • RVA: 2 processen-verbaal voor Dimona (elektronisch bericht waarmee de werkgever elke indiensttreding en uitdiensttredingvan eenwerknemeraangeeft bij de RSZ)
 • RSZ/FOD WASO: 4 processen-verbaal voor Dimona
 • FAVV (federaal voedselagentschap):
  • 2 processen-verbaal voor hygiëne en temperatuur
  • 3 waarschuwingen voor hygiëne en vervallen producten
  • 1 sluiting van een handelszaak
  • 1 heropening van een handelszaak na eerdere sluiting
 • FOD Financiën:
  • 4 processen-verbaal voor dagboekontvangsten
  • 3 tekorten aan BTW-ontvangstbewijzen
  • 1 proces-verbaal voor Z-totalen (totale bedrag van de omzet en de btw over een bepaalde periode)
  • 1 proces-verbaal voor verkeerd BTW-tarief in dagboek
 • FOD Economie:
  • 3 processen-verbaal prijsaanduidingen
  • 3 zaken kregen gecombineerde waarschuwingen: o.a. voor prijsaanduiding, digitale economie en foutieve aangifte in soort bediening
 • FOD Economie (kermis):
  • 2 processen-verbaal inzake namaak (met inbeslagname van 165 + 245 stuks)
  • 1 waarschuwing voor één namaakartikel (met inbeslagname)
 • Politie Oostende:
  • In één horecazaak waren duidelijke tekenen van bewoning aanwezig boven de zaak. De aanwezige zaakvoerder en een van de werknemers hebben geen vast adres. De politie onderzoekt de zaak.
  • Iets na 22 uur werden nog enkele dagwinkels bezocht met het oog op het naleven van het verplichte sluitingsuur. Allen waren gesloten. Er werden geen inbreuken vastgesteld.

De SHOP-acties zetten in op eerlijke handelspraktijken. Doorheen de jaren hebben we een mooie samenwerking opgebouwd met de verschillende partners die elk binnen hun expertise en bevoegdheid tussenkomen. Op die manier kunnen we gericht controles uitvoeren en de nodige vaststellingen doen.

We blijven hier in onze stad onverminderd op inzetten. Handelaars die zich niet aan de regels houden, zullen daarvoor beboet worden conform het lik-op-stukbeleid dat de politie hier hanteert in samenwerking met de diverse partners. Zo willen we al wie zich correct aan de regels houdt beschermen en zorgen voor eerlijke concurrentie.

Gepubliceerd op woensdag 11 oktober 2023 14.49 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.