Nieuwe dienst omgevingshandhaving

Binnen ons korps is er sinds kort een gloednieuwe dienst actief met de naam ‘Omgevingshandhaving. Vier medewerkers zullen zich toeleggen op thema’s zoals geluidsoverlast, milieuproblematieken, sluikstorten en dierenwelzijn.

De dienst Omgevingshandhaving komt voort uit de voormalige dienst Milieuhandhaving, maar het takenpakket van de dienst wordt fors uitgebreid. Bij een klacht over geluidsoverlast zal de dienst bijvoorbeeld metingen kunnen uitvoeren (denk aan feestjes met te luide muziek of lawaai geproduceerd door machines van
bedrijven…). Omgevingshandhaving zal ook advies geven over evenementen die een impact kunnen hebben op het milieu.

Daarnaast is één medewerker van de dienst gespecialiseerd in dierenwelzijn. Die zal zich inzetten om verwaarlozing en mishandeling van dieren aan te pakken. De andere medewerkers zullen na hun opleiding de titel van Toezichthouder krijgen, waardoor ze bestuurlijke maatregelen kunnen nemen en bij overtredingen dwangsommen kunnen opleggen.

Ten slotte is er een goeie samenwerking met de directie Omgeving van de Stad. Die zal bij controles een beroep kunnen doen op de politiedienst om verhoren af te nemen.

Wil je zelf iets melden?
Dat kan via www.oostende.be/signaalkaart. Op die manier komt jouw vraag, melding, bezorgdheid of klacht steeds bij de juiste dienst terecht. 

Gepubliceerd op woensdag 25 augustus 2021 10.59 u.