Juridische dienst

Juridische dienst

Hoofdthemas

De juridische dienst:

  • staat in voor het verlenen van juridisch advies aan alle mogelijke diensten binnen het korps
  • vertegenwoordigt de juridische dienst ook het korps op vergaderingen en fora waar technische deskundigheid vereist is
  • verleent advies en ondersteuning in het kader van arbeidsongevallen
  • staat in voor de aanvragen rechtshulp, meldingen van beroepsonverenigbaarheden en de afhandeling van allerlei soorten schade (vb. schade aan derde, schade aan dienstvoertuig, zaakschade)
  • ondersteunt in bestuurlijk handhaven (plaatsverboden en sluitingen)

Contact