Interventiepolitie

Interventiepolitie

Hoofdthemas

Interventiepolitie

Binnen interventie zijn er verschillende diensten aanwezig.

Zij zijn de grootste groep binnen interventie en staan in voor de afhandeling van dringende oproepen die binnen komen via het noodnummer 101. Dit 24 uur per dag, 7 op 7.

Onthaal en Aangifte

In ons commissariaat kom je binnen bij het onthaal dat instaat voor een eerste, klantvriendelijke opvang van het publiek. Het onthaal verstrekt informatie, verwijst door en neemt zaken in ontvangst.

In het aangiftebureau kan je allerhande feiten komen aangeven. Het gaat van eenvoudige feiten van verlies of diefstal tot meer complexe feiten van oplichting of cybercrime. Er is een dagelijkse permanentie tussen 7u30 en 18u30. Er kan online een afspraak gemaakt worden op een datum en tijdstip die jou schikt. Klik hier om een afspraak te maken. 

Verkeershandhaving

De dienst verkeershandhaving staat mee in voor een veilig en leefbaar verkeer in Oostende. De dienst:

  • organiseert preventieve acties en gerichte verkeerscontroles
  • ondersteunt met verkeersexpertise en geeft advies aan interne en externe partners
  • staat in voor het vaststellen van verkeersongevallen overdag en maakt de ongevallenschetsen op
  • verwerkt en analyseert statistische gegevens rond verkeer (ongevallenstatistieken, analyses van snelheidsmetingen en verkeerstellingen, ...).
  • levert advies af inzake vergunningen voor het plaatsen van verkeerssignalisatie n.a.v. werken. Opgelet: levert geen vergunning af voor de eigenlijke werkzaamheden

Contact

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.