Finale hervorming van onze wijkpolitie in laatste rechte lijn

In het voorjaar van 2021 ontvouwde onze zone de plannen van ‘Wijk 2.0’, een grootschalige vernieuwing van de wijkpolitie. Nu, bijna drie jaar later, zit die vernieuwingsoperatie in een laatste rechte lijn en mogen tal van actiepunten afgevinkt worden. “De fundamentele herziening van de wijkwerking leidt tot een optimale dienstverlening voor de burger”, onderstrepen burgemeester Bart Tommelein en korpschef Philip Caestecker.

‘Wijk 2.0: samen bouwen aan de toekomst.’ Onder die noemer stelde Politie Oostende in het voorjaar van 2021 de grondige hervormingen van de wijkwerking voor. Doelstellingen van het plan waren een optimale bereikbaarheid en efficiënte inzet van de wijkkantoren, de kerntaken van de wijk afbakenen, digitalisering, en wijkoverschrijdende zaken stroomlijnen zoals reinheid, sociale problemen en allerhande overlast.

Ontmoetingscentra

“De maatschappij evolueert en daar moeten wij als politieorganisatie ook aan tegemoet komen”, opent korpschef Philip Caestecker. “Zo trekken we al sinds eind 2021 naar de algemene ruimtes van ontmoetingscentra. Hiermee reiken we letterlijk de hand naar de burgers: de bereikbaarheid, aanspreekbaarheid en herkenbaarheid van onze wijkinspecteurs wordt zo vergroot. Burgers zijn sneller en vaker bereid om met de politie een gesprek aan te knopen. We breiden dit de komende maanden verder uit en zijn zo minstens een keer om de week of 14 dagen present per ontmoetingscentra. Hiermee smoren we uitspraken als ware de wijkpolitie voeling zou verliezen met de buurt in de kiem.”

Multicultureel vakmanschap

“Oostende is een diverse stad en de politie komt regelmatig in contact met mensen van verschillende sociale, economische en generationele achtergronden”, gaat burgemeester Bart Tommelein verder. “Het is belangrijk dat politieambtenaren communicatieve, sociale en perceptuele vaardigheden scherpen om met alle bewoners een vertrouwensband op te bouwen. Daarom werd het project multicultureel vakmanschap uitgerold. De wijkpolitie heeft daarbij regelmatige contacten met de verschillende geloofsgemeenschappen, de stedelijke beleidsdeskundige multiculturaliteit en de Stadsmariniers, de sociale cel van de politie speelt een sleutelrol bij de aanpak van haat- en discriminatiemisdrijven.” Diezelfde sociale cel vertolkt ook een cruciale rol in de aanpak van intrafamiliaal geweld, kijk maar naar de instap in het pilootproject Veilig Huis.

Complex takenpakket

“Net zoals de maatschappij evolueert, verandert ook het takenpakket van de wijkpolitie”, gaat wijkcommissaris Tom De Ketelaere verder (Hij schreef de visietekst wijk 2.0 en is verantwoordelijk voor de wijkpolitie van de zone). “Het beeld als ware dat de wijk enkel woonstcontroles doet en sluikstorters vat is compleet achterhaald. Als ik het takenpakket van de wijkinspecteurs moet omschrijven, heb ik niet genoeg aan een paar A4’tjes hoor”, knipoogt De Ketelaere. “Ga maar eens na: bijstand aan gerechtsdeurwaarders, opvolging van personen onder voorwaarden, hercontactname van slachtoffers van inbraken, opvolging van radicalisering, onthaal en aangiftes, opdrachten uitvoeren voor het Parket, bemiddeling en infogaring voor andere politiediensten, patrouilles, en ondersteuning aan ordediensten en acties tegen schijnhuwelijken en huisjesmelkerij. En dan benoem ik maar een paar kerntaken, hé.”

Steunteams

De toename van opdrachten vanuit Justitie en het alsmaar complexere takenpakket mondde uit in een nieuw project: Steunteams. “Zij hebben als doel om de wijkwerking ondersteuning te bieden bij de uitvoering van complexe(re) opdrachten, zodat de wijkinspecteur de essentie van de wijkwerking kan blijven bewaken, namelijk aanwezig, zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Deze dienst zal bestaan uit vijf inspecteurs en een hoofdinspecteur”, weet Tommelein. “Met het bijkomende budget dat we voor politie Oostende voorzien hebben, zijn al een pak aanwervingen kunnen gebeuren en dus ook de uitbouw van deze dienst. In totaal werken vandaag 65 politieambtenaren in de wijken op een totaal van zo’n 350 personeelsleden.” De uitrol van de Steunteams is voorzien voor de zomermaanden.

Nieuwe kantoren

Wat voor het brede publiek allicht het meest waarneembaar zal zijn, is de verhuis van drie wijkkantoren. Concreet werd een publieke oproep gedaan naar twee panden om in te vullen als kantoren voor enerzijds Wijk Noord – zeg maar het stadscentrum en Vuurtorenwijk samen – en anderzijds Wijk West, een samentrekking van de wijkdiensten Mariakerke-Raversijde en Westerkwartier. Ook Wijk Oost zal in de toekomst verhuizen naar een andere locatie om tegemoet te komen aan de vooropgestelde doelstellingen van wijk 2.0. “We zoeken eenvoudigweg meer ruimte, want die op de huidige locaties (stadhuis, Sint-Catharinaplein en Sint-Amandsberglaan) is te beperkt. Omdat we meer naar de burgers toe willen gaan via de ontmoetingscentra, moeten we onze kantoren ook rationaliseren en efficiënt bekijken.” De oproep viel niet in dovemansoren met een tiental reacties vanuit particuliere hoek en de vastgoedmarkt.. “Dit toont aan dat het imago van de wijk bij het brede publiek positief is. Datzelfde beeld zien we ook bij de collega’s binnen Politie Oostende: op een steeds jongere leeftijd maken mensen de overstap richting een van de wijken”, merkt de korpschef op.

Gepubliceerd op maandag 11 maart 2024 16.12 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.