Handhaving

Handhaving

Hoofdthemas

De dienst Handhaving bestaat uit twee onderdelen:

 • de dienst verkeershandhaving
 • de dienst omgevingshandhaving

Verkeershandhaving

De dienst verkeershandhaving is een expertisecentrum rond verkeer. De dienst telt verschillende gebrevetteerde verkeersspecialisten.

Het takenpakket bestaat uit:

 • organiseren van verkeersacties met als thema alcohol en drugs in verkeer, alle aspecten van het zwaar vervoer, de technische eisen, fietsverlichting enz.
 • ondersteunen van interne en externe partners met hun expertise
 • stellen verkeersongevallen met stoffelijke schade en gewonden vast
 • verlenen advies aan de stadsdiensten in het kader van signalisatievergunningen voor werven of wegeniswerken en handhaven bij de uitvoering ervan
 • verlenen advies aan het stadsbestuur bij het bepalen van het verkeersbeleid.

Omgevingshandhaving

De dienst Omgevingshandhaving is een expertisecentrum rond leefmilieu en natuur, dierenwelzijn en ruimtelijke 
ordening. De dienst beschikt over verschillende lokale toezichthouders die aangesteld zijn door de stad Oostende en door het departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Het takenpakket bestaat uit:

 • opsporen, verbaliseren en bestuurlijk handhaven van milieumisdrijven allerhande;
 • uitvoeren van toezicht op de naleving van de milieuvoorwaarden door hinderlijke inrichtingen klasse 2 en 3;
 • uitvoeren van geluidsmetingen in het kader van evenementen of naar aanleiding van klachten uit de buurt;
 • deelnemen aan verkeersacties met als doel toezicht op de naleving van de regelgeving inzake afvaltransport;
 • opsporen van misdrijven in het kader van de wetgeving dierenwelzijn (verwaarlozing en mishandeling, transport, houden van dieren,…), verbaliseren en desgevallend inbeslagname van de dieren.
 • opsporen en handhaven van misdrijven op het vlak van ruimtelijke ordening in samenwerking met de stedelijke en gewestelijke handhavers.

Contact

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.