Wat is een fietsstraat

Wat is een fietsstraat

Regelgeving

 • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan innemen als deze enkel open gesteld is in hun rijrichting; als de rijbaan opengesteld is voor verkeer in beide richtingen mogen ze op de rechterhelft van de rijbaan rijden
 • Motorvoertuigen mogen in de fietsstraat rijden, maar mogen geen fietsers inhalen
 • In een fietsstraat mag niet sneller dan 30 km/uur gereden worden; dit geldt voor alle weggebruikers

Fietsstraten in Oostende

 • Visserskaai
 • Steensedijk (tussen Torhoutsesteenweg en Leeuwerikenstraat)
 • Steensedijk (nabij school GO! Athena Campus Pegasus)
 • Kaïrostraat
 • Duinenstraat (Raversijde)
 • Groenedijkstraat (Zandvoorde)
 • Euphrosina Beernaertstraat: belangrijke schoolroute voor de centrumscholen.
 • Leffingestraat: schoolroute (basisschool Hendrik Conscience, Petrus en Paulus campus West), maar ook veilige fietsroute van en naar centrum, als alternatief voor de drukkere Elisabethlaan en Nieuwpoortsesteenweg.
 • Christinastraat: schoolroute naar scholen centrum, maar ook belangrijke fietsroute in en uit het oud-centrum.
 • Spoorwegstraat: schoolroute naar scholen centrum, maar ook veilige fietsroute als alternatief van de drukkere Verenigde Natieslaan.
 • Rozenlaan: straat met aanwezigheid school.
 • Lijsterbeslaan: straat met aanwezigheid school.
 • Oude Molenstraat: missing link tussen de fietsstraat Kaïrostraat en het vrijliggende fietspad in de Prinsenlaan.

Aanduiding

Aanvang fietsstraat - Einde fietsstraat

(KB 01.12.1975 - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.)

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.