Wat is een fietsstraat

Wat is een fietsstraat

Regelgeving

 • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan innemen als deze enkel open gesteld is in hun rijrichting; als de rijbaan opengesteld is voor verkeer in beide richtingen mogen ze op de rechterhelft van de rijbaan rijden
 • Motorvoertuigen mogen in de fietsstraat rijden, maar mogen geen fietsers inhalen
 • In een fietsstraat mag niet sneller dan 30 km/uur gereden worden; dit geldt voor alle weggebruikers

Fietsstraten in Oostende

 • Visserskaai
 • Steensedijk (tussen Torhoutsesteenweg en Leeuwerikenstraat)
 • Steensedijk (nabij school GO! Athena Campus Pegasus)
 • Kaïrostraat
 • Duinenstraat (Raversijde)
 • Groenedijkstraat (Zandvoorde)
 • Euphrosina Beernaertstraat: belangrijke schoolroute voor de centrumscholen.
 • Leffingestraat: schoolroute (basisschool Hendrik Conscience, Petrus en Paulus campus West), maar ook veilige fietsroute van en naar centrum, als alternatief voor de drukkere Elisabethlaan en Nieuwpoortsesteenweg.
 • Christinastraat: schoolroute naar scholen centrum, maar ook belangrijke fietsroute in en uit het oud-centrum.
 • Spoorwegstraat: schoolroute naar scholen centrum, maar ook veilige fietsroute als alternatief van de drukkere Verenigde Natieslaan.
 • Rozenlaan: straat met aanwezigheid school.
 • Lijsterbeslaan: straat met aanwezigheid school.
 • Oude Molenstraat: missing link tussen de fietsstraat Kaïrostraat en het vrijliggende fietspad in de Prinsenlaan.

Aanduiding

Aanvang fietsstraat - Einde fietsstraat

(KB 01.12.1975 - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.)