Emotiefraude

Oplichters trachten steeds vaker in te spelen op de gevoelens van potentiële slachtoffers om geld te ontfutselen. We zien verschillende vormen van fraude waarbij de regel steeds is: als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo.

Vriendschapsfraude

Een oplichter tracht via spammail, een dating- of netwerksite, een chatbox of andere in contact te komen met jou. Na een tijdje wordt een vertrouwensband opgebouwd en vraagt men jou om geld: voor een reis naar België, om kledij te kopen, om voor de achterblijvende familie te zorgen, voor een zieke dochter, om schoolgeld te betalen...

Na het incasseren van - vaak - verschillende bedragen blijft het plots stil aan de andere kant. In werkelijkheid heeft de geliefde/vriend/... nooit bestaan.

Indien een kennis jou om geld vraagt op de manier hierboven beschreven, weiger en verbreek elk contact met de oplichter. Extra indicatie dat het om oplichting gaat is wanneer men jou vraagt te betalen via Western Union of MoneyGram.

SOS mail

Indien je een mail krijgt van een kennis of vriend in nood, die vraagt om hem te helpen en zo snel mogelijk geld over te maken, wees voorzichtig. Het is zeer goed mogelijk dat de mailbox van hun kennis gehackt werd en dat een oplichter dit bericht heeft rondgestuurd met als enig doel jou geld afhandig te maken. Vaak zal je gevraagd worden om het geld over te maken via Western Union of MoneyGram. We zien dit ook via chat op sociale media en niet enkel per mail.

Wanneer je een dergelijke mail of bericht ontvangt, antwoord niet en probeer de rechtmatige eigenaar via een andere weg te bereiken om hem ervan op de hoogte te brengen dat zijn mail account gehackt werd.

Overdreven SMS diensten (7919)

We zien de laatste tijd een nieuwe vorm van criminaliteit opduiken. De mailbox van één van jouw contacten werd gehackt door een oplichter, en deze verstuurt mails naar alle namen uit het adresboek waarin hij jou vraagt om een SMS te sturen met CODE 7919 tot 3070, om bijvoorbeeld zijn gsm te deblokkeren, enz.

De SMS die je ontvangt als antwoord bevat een "code reçu en retour contient un code" die je moet sturen naar jouw kennis via MSN. Deze SMSsen zijn overmatig duur en de codes die je overmaakt worden door de oplichters te gelde gemaakt door te gebruiken in kansspelen op internet.

Indien je een dergelijke vraag krijgt via chat of mail, verbreek alle contact en waarschuw de rechtmatige eigenaar van de mailbox dat zijn account gehackt werd.

Valse liefdadigheid

Je ontvangt hartverscheurende berichten over natuurrampen of ernstig zieke kinderen, waarbij gevraagd wordt een gulle bijdrage te storten aan een onbekende organisatie.

Oplichters maken handig gebruik van het medeleven van mensen, en spelen hierbij vaak slim in op de actualiteit. Telkens wanneer een of andere ramp plaatsvindt, zijn ze er als de kippen bij om uit naam van een gekende of fictieve liefdadigheidsorganisatie fondsen te verzamelen.

Wij raden je aan om enkel geld over te maken aan organisaties waarmee je vertrouwd bent. Wanneer je via mail een vraag krijgt van een gekende organisatie tot het geven van financiële steun, verifieer de bankgegevens om er zeker van te zijn dat je effectief naar de juiste organisatie geld overmaakt.

Nuttige links

www.temooiomwaartezijn.be - een initiatief van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de FSMA.

JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.