Elektrische deelsteps: verkeersregels

Elektrische deelsteps: verkeersregels

Het fenomeen en de risico's

Je kan elektrische deelsteps zeer gemakkelijk huren met je smartphone en je kan ze in een stad praktisch al even snel lokaliseren dankzij specifieke apps. Na gebruik kan je ze eenvoudigweg zowat overal achterlaten. Let echter op hoe je ze parkeert: volgens de wegcode mag je de andere weggebruikers niet hinderen of in gevaar brengen en mag je ook geen voorwerpen achterlaten die voor de andere weggebruikers een obstakel vormen. Bovendien kunnen steden ook regels opleggen (zie verder) om blokkering van de voetpaden te voorkomen.

Om op de openbare weg te mogen rijden, mogen de elektrische steps niet sneller rijden dan 25 km/u. Deze snelheid kan dus een gevaar vormen. De ruimtelijke configuratie van de stad waar ze rijden, is eveneens een bron van risico's: zo kunnen bijvoorbeeld de tramsporen bij regen erg glad zijn.

Uit een Amerikaanse studie, gepubliceerd in het tijdschrift American Journal of Otolaryngology, blijkt dat er een sterke toename is van het aantal verwondingen in het aangezicht en aan het hoofd door het gebruik van elektrische steps wanneer er geen helm wordt gedragen.

Desondanks heeft de elektrische step ook bepaalde voordelen. Naast het feit dat zo'n step compact is en sneller gaat dan stapvoets, belichaamt hij een zachte, alternatieve en gemakkelijke mobiliteitstrend, die toegangelijk is voor iedereen en die het aantal motorvoertuigen in de stad kan doen dalen. Anderzijds en in tegenstelling tot de klassieke fiets, voldoet de elektrische step perfect aan de vereisten van multimodaliteit omdat hij, dankzij zijn kleine afmetingen en zijn lichte gewicht, zonder extra kosten toegang biedt tot andere vervoermiddelen (bus, trein, tram, auto…).

Welke regels gelden er in België?

Laat ons de verkeersregels eens bekijken die op deze nieuwe vervoermiddelen van toepassing zijn. Volgens de Belgische wegcode is een gemotoriseerd voortbewegingstoestel « elk motorvoertuig met één of meer wielen dat door bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km/u ». [1]

Om te beginnen stelt de wegcode de gebruikers van voortbewegingstoestellen waarmee niet sneller dan stapvoets wordt gereden gelijk met voetgangers. Telkens wanneer de bestuurders van elektrische steps dus niet sneller rijden dan stapvoets, moeten zij op de stoep rijden. De regels die van toepassing zijn voor voetgangers gelden ook voor hen.

Rijden ze sneller dan stapvoets dan moeten de bestuurders van de elektrische steps net zoals de fietsers op het fietspad rijden. [2] Als er geen fietspad is, dan mogen ze rechts op de rijbaan of op de gelijkgrondse bermen en parkeerzones rijden. Ze mogen eveneens tegen de rijrichting in straten met eenrichtingsverkeer of verboden toegang (voor bestuurders) rijden op voorwaarde dat een onderbord (M2 of M4) dat toelaat voor fietsers.

Net zoals alle andere bestuurders, mogen de gebruikers van elektrische steps geen gebruik maken van een gsm die ze in de hand houden en ze mogen ook niet onder invloed van alcohol rijden.
Hoewel het dragen van een helm voor de gebruikers van elektrische steps nog niet verplicht is, wordt dat toch warm aanbevolen door de FOD Mobiliteit en Vervoer en VIAS.

Sinds het voorjaar 2022 is er beslist dat elektrische deelsteps voortaan enkel mogen vanaf 16 jaar. Meer informatie hieromtrent vind je op de website van VIAS

Enkele praktische aanbevelingen

Behalve het dragen van een helm als je met een elektrische step rijdt, raad VIAS het volgende aan:

  • Kies een step die de CE-norm draagt en dus een garantie van twee jaar heeft.
  • Draag naast een helm ook beschermstukken als je pas met een step begint te rijden.
  • Om je step te leren beheersen, train je best in een veilige omgeving zonder verkeer en indien mogelijk onder begeleiding.
  • Pas je snelheid aan en behoud in alle omstandigheden de controle over je bewegingen.
  • Draag 's nachts een fluovest alsook een wit licht vooraan en een rood licht achteraan als de originele verlichting van het toestel te zwak is.
  • Blijf steeds hoffelijk, zeker tegenover voetgangers en hinder de andere weggebruikers niet.
  • Wees alert op onbekend terrein. Zo kan je spoorvorming en andere verrassingen tijdig opmerken en vermijden.

Ambre VASSART en Werner VAN CANT (copyright Secunews)

Bronnen:

[1] De wegcode

[2] Artikel 7bis van de wegcode.