Eengemeente zone

Eengemeente zone

(links burgemeester Bart Tommelein, rechts korpschef Philip Caestecker)

Het lokale politiekorps van Oostende staat onder leiding van de korpschef, eerst-hoofdcommissaris, Philip Caestecker, die verantwoordelijk is voor de organisatie, de leiding, de verdeling van de taken en de uitvoering van het beheer van het lokale politiekorps. Hij voert deze bevoegdheden uit onder het gezag van de burgemeester Bart Tommelein, die de verantwoordelijke overheid inzake de bestuurlijke politie is.

De burgemeester en de korpschef onderhouden op quasi dagelijkse basis contact en hebben minstens eens per week een overlegmoment. Bij die gelegenheden worden de items die van belang zijn voor het zonale veiligheidsbeleid en de veiligheid in het algemeen, besproken.