Dienst Omgevingshandhaving redt exotisch reptiel uit erbarmelijke leefomstandigheden

“Grove schending van het dierenwelzijn”

Onze dienst omgevingshandhaving nam een baardagame in beslag. Het reptiel verbleef in erbarmelijke omstandigheden in een café in het centrum van de stad. Het fel vermagerde dier krijgt nu de best mogelijke verzorging bij opvangcentrum SOS Reptiel. 

Een baardagame –wetenschappelijk ‘Pogona vitticeps’ genaamd – is een exotische hagedis, die van nature in de woestijn van Australië voorkomt. Wereldwijd wordt het echter ook als huisdier gehouden, zo ook steeds vaker in Vlaanderen. De dienst Omgevingshandhaving van Politie Oostende kwam gepast tussenbeide om het leven van een baardagame te redden.

Anonieme tip 

“Eind oktober kregen we een anonieme tip binnen over een baardagame die in slechte omstandigheden leefde in een terrarium in een café”, duiden Eerste Inspecteur Joyce Deschacht en Eerste Hoofdinspecteur Alain Peeters van de politiedienst Omgevingshandhaving. “Bij controle bleek de tip te kloppen: het reptiel kreeg geen aangepast voedsel, zat tussen de rottende groenteresten en beschikte niet over een noodzakelijk UV-lamp.” De dienst Omgevingshandhaving legde de eigenaar duidelijke maatregelen op om het welzijn van het diertje te kunnen garanderen.  

Inbeslagname 

Maar bij een nieuwe controle deze week bleek dat de eigenaar geen gevolg had gegeven aan de richtlijnen. "De baardagame zat opnieuw tussen de rottende plantenresten en beschikte niet over water. De ingevallen buik wees erop dat het reptiel nog steeds geen aangepast voedsel kreeg”, geven Deschacht en Peeters mee. “Evenmin had de eigenaar via het omgevingsloket van de stad melding gemaakt dat hij houder was van een reptiel, nochtans een verplichting. We namen de baardagame dan ook in beslag gezien de grove schending van het dierenwelzijn. Dit had voor het dier fataal kunnen aflopen.” De politie stelde een proces-verbaal op, de eigenaar zal verder worden verhoord.

SOS Reptiel 

De baardagame, zo’n 20 centimeter groot, werd overgebracht naar het gespecialiseerde opvangcentrum SOS Reptiel. Daar krijgt het de beste zorgen om terug op krachten te komen. Finaal zal de dienst Dierenwelzijn van het Vlaamse overheidsdepartement Omgeving beslissen over de latere toekomst van de hagedis.

Oproep 

Wie in Vlaanderen een reptiel wil houden, moet dit steeds melden in het kader van het omgevingsvergunningdecreet. Als het om een giftig of gevaarlijk reptiel gaat, dien je als eigenaar over een vergunning te beschikken. In beide gevallen zijn de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van kracht. “We willen houders van reptielen eraan herinneren dat zo’n melding of vergunning geen loze begrippen zijn, maar verplichtingen. Wie bepaalde dieren in huis wil halen, moet beseffen dat hier ook verantwoordelijkheden aan gekoppeld zijn”, roepen Joyce Deschacht en Alain Peeters nog op. “Met Politie Oostende maken we van dierenwelzijn een speerpunt – of het nu om katten, honden of reptielen gaat. Onze dienst Omgevingshandhaving, eerder dit jaar opgericht, vertaalt die beleidsprioriteit in de praktijk.”

(foto: SOS Reptiel)

Gepubliceerd op donderdag 16 december 2021 15.30 u.