Intern Toezicht

Intern Toezicht

Hoofdthemas

Werd je vertrouwen in de lokale politie geschaad of ben je niet tevreden over het optreden van onze diensten? Dan kan je terecht op de dienst intern toezicht.

Dit kan via telefoon, mail, persoonlijk contact, of het online klachtenformulier. Klik hier om het online klachtenformulier in te vullen.

Elke klacht leidt tot een administratief onderzoek, krijgt een dossiernummer en wordt ter kennis gebracht van de korpschef.

Wie het online formulier gebruikt ontvangt binnen de week resultaat of minstens bevestiging van onderzoek.

Het bezorgen van jouw feedback leidt tot bijsturing en kwaliteitszorg. 

Contact