Coördinatie

Coördinatie

Hoofdthemas

De dienst coördinatie heeft verschillende taken:

  • Adviserende rol bij het toekennen van evenementen op het grondgebied van de Stad Oostende en het bezetten van het openbaar domein n.a.v. evenementen (kermis, wijkfeest, braderie, vuurwerk…)
    Voor de organisatie van een evenement heb je een vergunning nodig. Wil je een evenement organiseren? Dien hier jouw aanvraag in.
  • Organiseren van politietoezicht bij grote volkstoelopen (bv. voetbal): openbare orde
  • Risicoanalyse, voorbereiding, uitvoering en evaluatie bij grote evenementen
  • Aanspreekpunt voor noodplanning
  • Adviserende rol in het stedelijk mobiliteitsbeleid

Contact