Actie tegen illegaal verblijf

Politie Oostende voerde onlangs een operatie uit met als doel het opsporen van illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen. De politie kon rekenen op de goede samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), de Federale Politie en Parket West-Vlaanderen.  In totaal werden 44 mensen gecontroleerd.

De bestuurlijke operatie was gericht op het illegaal verblijf in ons land. Wie geen geldige papieren had, werd ter beschikking gesteld van de dienst DVZ. De operatie werd uitgerold na enerzijds een analyse van het Lokaal Informatiekruispunt – zeg maar de databeheerders van Politie Oostende – en anderzijds signalen vanuit de recherche en wijkpolitie. Het actieterrein betrof onder andere in en rond het Leopoldpark, Petit Paris, het Professor Mac Leodpleinen en (delen van) de verschillende woonwijken. Politie Oostende en de partners benadrukken dat de actie, die al maanden werd voorbereid, niets te maken heeft met de recente terroristische gebeurtenis in Brussel.

De operatie duurde om en bij de acht uur. Daarin werden 44 personen gecontroleerd. Na het verifiëren van de identiteit en eventuele afname van vingerafdrukken, stelde Politie Oostende acht van de gecontroleerde personen ter beschikking van DVZ. De Dienst Vreemdelingenzaken deed verder onderzoek en besliste drie van hen te laten overbrengen naar een gesloten instelling met het oog op repatriëring naar het land van herkomst. 

“Met deze actie zetten we preventief in op overlast gelinkt aan illegaal verblijf. Denk daarbij aan onder meer diefstal en inbraak, of verstoren van de openbare orde”, legt korpschef Philip Caestecker uit. “In 2022 werden 123 processen-verbaal opgesteld voor illegaal betreden van het Belgisch grondgebied, gelinkt aan 198 personen. Dit jaar, dus tot aan de actie, spreken we over 166 processen-verbaal en 219 personen.”

“Met deze actie willen we verder inzetten op een positieve leefomgeving in onze stad”, benadrukt burgemeester Bart Tommelein. “Het continu verhogen van het veiligheidsgevoel voor alle inwoners en bezoekers blijft een belangrijk punt van dit stadsbestuur. Ik wil dan ook de politie en partners feliciteren met het vlotte verloop van de actie. Hiermee geven we ook en signaal naar zij met minder goeie intenties en onderlijnen we ons lik-op-stukbeleid.” Politie Oostende zal gelijkaardige acties in de toekomst herhalen.

Downloads

Gepubliceerd op maandag 30 oktober 2023 16.25 u.
JOUW STAD. JOUW VRAGEN. JOUW BEZORGDHEDEN. JOUW REACTIES.
Kom hier met al je vragen, en zelfs om eens te klagen. Maar ben je echt content, geef dan een compliment bereikbaar van maandag tot en met zaterdag van 8 tot 19 uur.