Aangifte schade n.a.v. gasexplosie 13 oktober

Heeft u schade opgelopen naar aanleiding van de gasexplosie die plaats vond op donderdag 13 oktober? Dan is het belangrijk, voor de verzekering en voor de schadedossiers, dat u aangifte doet van de geleden schade. Dat hoeft echter niet binnen een bepaald tijdstip. U heeft hiervoor voldoende de tijd.

Wenst u in de komende dagen reeds aangifte te doen, dan kan u terecht in het wijkkantoor ‘Noord’ op de komende data:

  • Zaterdag 15 oktober van 13 uur tot 17 uur
  • Maandag 17 oktober van 8 uur tot 12 uur
  • Woensdag 19 oktober van 8 uur tot 12 uur

Maak op voorhand online een afspraak om wachttijden te vermijden. Dit kan via onze online agenda:

  • Klik op ‘Schade n.a.v. gasexplosie 13/10/2022’
  • Kies datum en een tijdstip die u schikken

Uiteraard kan u ook op andere data terecht in ons wijkkantoor. Maak hiervoor steeds online een afspraak.

Als u langskomt, neem dan, in de mate van het mogelijke, de volgende gegevens mee:

  • Foto’s van de geleden schade
  • De contactgegevens van uw verzekeraar: uw polisnummer en de naam van de verzekeringsorganisatie
  • Facturen en/of offertes van geleden of te vervangen schade
  • Eventuele medische attesten van uzelf of uw huisdier
  • Betaalbewijzen van gemaakte kosten naar aanleiding van de gasexplosie (verblijf, kledij…)
Gepubliceerd op vrijdag 14 oktober 2022 17.52 u.